Младите лъвове (fb2)

Ъруин Шоу перевод: Юлий Генов   Бистра Винарова
Младите лъвове [The Young Lions bg] 3M, 691 с.
издано в 1968 г.
Добавлена: 01.10.2018

Аннотация

Романът „Младите лъвове“ от известния американски писател. Ъруин Шоу е голямо произведение на съвременната литература, посветено на събитията от Втората световна война. „Младите лъвове“ е роман за войната и против войната. Сам голям пацифист, макар и участвувал във Втората световна война, Шоу ни описва правдиво, проникновено и увлекателно развитието на събитията, както и психологическата атмосфера на ония усилни времена. В центъра на вниманието на автора са съдбините на трима герои — двама американци и един германец, жизнените пътища на които се кръстосват по друмищата на войната. С тънък усет и с психологическо проникновение Шоу проследява промените и преломите, които войната предизвиква в характерите на тримата герои. Шоу показва зверското лице на фашизма, рисува потресаващи сцени на жестокостта и безсърдечието на нацистите. Не по-малко ярко са обрисувани и отрицателните порядки в армията на САЩ. Романът е проникнат от хуманизъм, омраза към насилието и гореща любов към хората.

XX
Впечатления о книге:  

X