Издательство "Народна култура"

Младите лъвове [The Young Lions bg] 3M, 691 с. (пер. Генов, ...)
Фараон [Faraon bg] 3M, 612 с. (пер. Икономов)
X